Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

لوکزامبورگ پیام رسان مخصوص خود را خواهد داشت

18.11.2022

مارک هانسن، نماینده وزیر دیجیتال سازی، روز چهارشنبه از راه اندازی "Luxchat"، یک سرویس پیام رسان فوری جدید خبر داد.
در دومین روز ازهمایش "روزهای اینترنت لوکزامبورگ 2022" بود که نماینده وزیر دیجیتال سازی، مارک هانسن، این سرویس پیام رسانی جدید را معرفی کرد. این برنامه برای ارسال پیام های کوتاه با تضمین امنیت بالا توسط متخصصین کشور توسعه و اجرا میگردد.
این اپلیکیشن در ماه های آینده راه اندازی خواهد شد. در ابتدا، این سرویس منحصراً برای استفاده نمایندگان ایالت لوکزامبورگ محفوظ خواهد بود. سپس نسخه عمومی "Luxchat" راه اندازی خواهد شد که برای کل جمعیت در نظر گرفته شده است.
وزیر دیجیتال همچنین ازراه اندازی آینده کیف پول الکترونیکی دولت لوکزامبورگ خبر داد. این «کیف پول الکترونیکی» برای اسناد رسمی در ابتدا شامل کارت شناسایی و گواهینامه رانندگی خواهد بود.