Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

حذف سوخت های فسیلی


21.11.2022

جوئل ولفرینگ، وزیر محیط زیست، در مصاحبه با روزنامه RTL گفت که آنها انتظار دارند در توافقنامه برای حذف سوخت های فسیلی استحکام بیشتری داشته باشد.
خوب این است که ما توانستیم اطمینان حاصل کنیم که توافقنامه سال گذشته تضعیف نخواهد شد و فصل جدیدی با صندوق غرامت جدید باز خواهد شد.
نکته جدید این است که علاوه بر کشورهای صنعتی، این صندوق به روی کشورهای دیگری نیز باز شده است که در سال‌های اخیر توسعه یافته‌اند و اکنون می‌توان سرمایه‌گذاری‌های هدفمندتری انجام داد.