Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

تیم فوتبال وسط باز فعلی مُلاها 6 بر 2 از انگلیس باخت

21.11.2022

یازده بازیکن تیم فوتبال جمهوری اسلامی پیش از آغاز اولین بازی خود در جام جهانی 2022 مقابل انگلیس روز دوشنبه در دوحه از خواندن سرود ملی جمهوری اسلامی خودداری کردند. این در حالی است که قبل از عزیمت به قطر به دست بوسی ابراهیم رییسی رفته بودند و از دیدار با قاضی مرگ ابراز افتخار و خوشحالی کرده بودند. 
البته این طرز از پاک کردن پیشینه یک روال نرمال در حال حاضر است، که هر شخص و گروهی این روز ها به نوعی به دنبال پاک کردن سابقه خود به عنوان ستاره ای در پرونده خود برای ایران بعد از انقلاب است.