Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

حمایت از انقلاب برای ایران آزاد

ترجمه گزارش تهیه شده توسط لوکزامبورگ ورت

21.11.2022

تظاهراتی علیه رژیم دیکتاتوری ایران روز شنبه 19 نوامبر 2022 در مرکز همیلیوس با شعار "سکوت شما کشنده است" برگزار شد.
انجمن سیمرغ و تشکل های استان راینلاند-فالتز برای ابراز همبستگی خود با مردم ایران، تظاهراتی را روز شنبه در مرکز Hamilius در پایتخت برگزار کردند. خواسته‌ها برای تغییر رژیم ایران شنیده شده است.
همه این تجمع ها و تظاهرات زمینه قیام‌های کنونی در ایران است که مردم به خیابان‌ها می‌آیند و خواستار کشوری آزاد و احترام به حقوق بشر به‌ویژه برای زنان هستند. تظاهرات به طور منظم با خشونت گسترده از طرف ماشین سرکوب رژیم آخوندی همراه است.

برای دیدن عکس های بیشتر به منبع خبر مراجعه کنید :  https://www.wort.lu/fr/luxembourg/soutien-dans-le-combat-pour-un-iran-libre-637a4c64de135b9236157f0f