Luxembourg
Che Khabar ?
Donation 

+352 691 23 49 49

رژه مشعل 10 دسامبر 2022

22.11.2022

راهپیمایی حقوق بشر سازماندهی شده توسط عفو بین الملل لوکزامبورگ در روز شنبه 10 دسامبر 2022 برگزار می شود. این رویداد سال گذشته توسط شهر لوکزامبورگ به دلیل وضعیت امنیتی و افراط در تظاهرات ضد کووید چک لغو شد. بنابراین، نسخه 2022 بازگشت این راهپیمایی مشعل را نشان می دهد که در آن از شهروندان دعوت می شود تا با روشن کردن خیابان های مرکز شهر "برای بیرون آوردن افرادی که حقوق اساسی آنها نقض شده است" به رژه بروند. راهپیمایی در ساعت 5:30 بعد از ظهر place d'Armes که مشعل و شمع در دسترس خواهد بود آغاز می شود.