Luxembourg
Che Khabar ?

سایت "expochains.com" یک سایت کلاهبرداری

28.12.2022

کمیسیون نظارت بر امور مالی (CSSF) در مورد یک شرکت گمراه کننده هشدار می دهد. CSSF تأکید می کند که این نهاد را که در زمینه سرمایه گذاری در لوکزامبورگ خدمات ارائه می دهد، نمی شناسد.
این وب سایت "expochains.com" که به نام شرکتی به همین نام خدمات سرمایه گذاری را ارائه می دهد فعالیت میکند.
این شرکت هم نام می گوید که دفتر مرکزی آن در شهر بلایر است. با این حال، نهاد نظارتی بخش مالی ملی آن را نمی شناسد و هیچ مجوزی برای ارائه خدمات مالی در دوک بزرگ ندارد و این سایت یک کلاهبرداری است و از تشابه اسمی برای کلاهبرداری استفاده میکند.