Luxembourg
Che Khabar ?

کمک های جدید در رابطه با انرژی در لوکزامبورگ

05.01.2023

وزیر انرژی، کلود تورمز، روز چهارشنبه اقدامات جدیدی را برای کمک به خانوارها در زمینه افزایش قیمت انرژی ارائه کرد.

تمام اطلاعات مربوط به این اقدامات را می توان در www.subventions-energie.lu مشاهده کرد.
💶 اقداماتی برای کمک به خانوارها :
- یارانه موقت قیمت برق برای خانوارها
- یارانه موقت قیمت گاز برای خانوارها
- یارانه موقت قیمت فروش گلوله چوب (پلت) برای خانوارها.
- یارانه موقت قیمت فروش گاز مایع برای خانوارها
- یارانه موقت قیمت فروش نفت کوره برای خانوارها
- یارانه موقت قیمت فروش برق به نفع استفاده کنندگان از ایستگاه های شارژ خودروهای برقی قابل دسترسی عموم.
- یارانه موقت قیمت برای تامین گرما برای خانوارهای متصل به شبکه گرمایش شهری

🏠 قوانین جدید در بخش ساخت و ساز :
- ممنوعیت نصت پمپ های حرارتی سوخت فسیلی برای ساختمان های جدید.
- یارانه برای نوسازی و تغییر انرژی برای ساختمان های قدیمی.
- یارانه برای نصب تأسیسات فتوولتائیک.

⚡️مصرف انرژی کاهش یافته است
وزیر انرژی، کلود تورمز، تصریح کرد که ماه دسامبر 2022 بسیار سرد بود. به همین دلیل است که کاهش مصرف گاز معادل ماه های قبل، حدود 30 درصد، در دسامبر محقق نشد.
کاهش مصرف گاز به ویژه در صنعت با کاهش 45 درصدی نسبت به میانگین پنج سال گذشته در دسامبر قابل توجه است. از آنجایی که صنعت تنها یک سوم مصرف ملی را تشکیل می دهد، صرفه جویی عمومی چندان بالا نیست. با توجه به ساختمان ها - چه منازل شخصی و چه ادارات - مصرف گاز 10 درصد کاهش یافته است.