Luxembourg
Che Khabar ?

افزایش حداقل دستمزد و مستمری از اول ژانویه!

02.01.2023

حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی از اول ژانویه 2023 در لوکزامبورگ افزایش یافت. خبر خوب برای تعداد زیادی از کارمندان و برای همه بازنشستگان در دوکنشین بزرگ.
سال 2023 تحت حمایت خوبی آغاز می شود. طبق توافق در نشست سه جانبه و رای نمایندگان، حداقل دستمزد لوکزامبورگ از اول ژانویه 2023 افزایش می یابد. افزایش 3.2 درصدی که حداقل دستمزد را به:
2387.40 یورو برای حداقل دستمزد اجتماعی کارگر غیر ماهر (+74.02 یورو در ماه)
2864.88 یورو برای حداقل دستمزد اجتماعی کارگر ماهر (+88.83 یورو در ماه)
1909.92 یورو برای 80% SSM (برای کارگران جوان، 17 تا 18 سال)
1790.55 یورو برای 75% SSM (برای کارگران جوان، 15 تا 17 سال)
به گفته یورواستات، این پیشرفت جایگاه لوکزامبورگ را به عنوان کشوری با بهترین حقوق پایه در اروپا تثبیت خواهد کرد. 
و این همه چیز نیست زیرا حقوق بازنشستگی نیز در اول ژانویه ارتقا می یابد. دولت لوکزامبورگ این خبر را در ابتدای دسامبر اعلام کرده بود. به توصیه IGSS، حقوق بازنشستگی لوکزامبورگ 2.2 درصد افزایش خواهد یافت. برای فردی که حداقل حقوق بازنشستگی، یعنی 1985.56 یورو ناخالص ماهانه در سال گذشته دریافت می کرد، بنابراین مبلغ آن از این ماه به 2029.24 یورو افزایش می یابد.