Luxembourg
Che Khabar ?

فروش زمستانه همراه با تخفیف های مختلف از امروز شروع می شود

02.01.2023

ماه ژانویه برای عاشقان خرید نوید خوبی را می دهد. فروش زمستانه از دوشنبه آغاز شده و تا 28 ژانویه ادامه خواهد داشت.
فروش زمستانی این دوشنبه تا سه هفته آینده و همچنین در یکشنبه های (8، 15 و 22 ژانویه) آغاز می شود. این یعنی تخفیف ویژه زمستان و خرید در روز های یکشنبه.
جدا از تخفیف ویژه زمستان خبر خوش تر اینکه در واقع، کاهش مالیات بر ارزش افزوده به تازگی اجرایی شده است، به این معنی که اقلامی که تا قبل سال نو با مالیات 17٪ مشمول میشدند، از این به بعد تنها با 16٪ مشمول مالیات می شوند.
لطفاً توجه داشته باشید که همه محصولات از این کاهش مالیات بر ارزش افزوده بهره نخواهند برد. اقلام و خدماتی که در حال حاضر با نرخ  مالیات 3 درصدی هستند، شامل این قانون نیستند. برای مثال، در موارد غذا، دارو، کتاب، روزنامه یا لباس کودکان تخفیف مالیاتی وجود ندارد.