Luxembourg
Che Khabar ?

بانک ها حملات جدید "فیشینگ" را گزارش می کنند

04.01.2023

در این زمینه، بانک ها نسبت به ایمیل ها، پیامک ها و تماس های جعلی هشدار می دهند.
ظاهراً در ایمیل یا پیامکی از طرف بانک ها، از مشتریان خواسته شد تا داده های بانکی و لوکستراست را ارائه دهند. سپس هدف کلاهبرداران انجام عملیات با این داده ها خواهد بود.
در این زمینه، مؤسسه بانکی تعدادی توصیه به مشتریان خود ارائه می‌کند، به ویژه اینکه هرگز داده‌های محرمانه را به طرفین ناشناس ارائه نکنند و تنها از پلتفرم رسمی استفاده کنند.
به نوبه خود، بانک ها نسبت به تماس های تلفنی به نام بانک و سرمایه گذاری های مالی با بازده بالا هشدار می دهند.
از افراد خسارت دیده خواسته می شود که با بخش خدمات مشتریان بانک خود تماس بگیرند.