Luxembourg
Che Khabar ?

تجمع بزرگ ایرانیان اروپا در استراسبورگ

16 ژانویه 2023 این تاریخ را به خاطر بسپارید

چندین تشکل مردمی در اروپا در یک همکاری و کار گروهی قصد دارند در 16 ژانویه 2023 در استراسبورگ جلوی مقر پارلمان اروپا، تظاهرات بزرگی را برنامه ریزی کنند.

همزمان با مطرح شدن موضوع داغ اضافه کردن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به لیست تروریستی در پارلمان اروپا، در 16 ژانویه 2023 ، در  استراسبورگ جلوی مقر پارلمان اروپا از تمامیت حق آزادی و انقلاب مردم ایران، دفاع، و به رسمیت نشناختن رژیم نامشروع جمهوری اسلامی و تروریستی بودن سپاه پاسداران پافشاری خواهیم کرد.

حضور پرشور شما در این برنامه میتواند اهرم فشاری برای تصمیم گیری و موضوع گیری درست تر وزرای اتحادیه اروپا درباره اضافه کردن سپاه پاسداران به لیست تروریستی و نفطه عطف بزرگی در تاریخ این انقلاب آزادی خواهانه و سکولار ایران باشد.

تاریخ 16 ژانویه 2023 را به خاطر بسپارید، زمان و مکان دقیق به همراه اطلاعات بیشتر به زودی از طریق «لوکزامبورگ چه خبر» اطلاع رسانی خواهد شد.

به نام زن، زندگی، آزادی