Luxembourg
Che Khabar ?

قیمت گازوئیل جمعه به شدت کاهش می یابد

05.01.2023

این جمعه، قیمت گازوئیل در ایستگاه های خدمات سوخت در لوکزامبورگ کاهش قابل توجهی خواهد داشت.
خبر خوب برای کسانی که خودرو گازوئیلی دارند، قیمت سوخت از جمعه این هفته کاهش می یابد: قیمت گازوئیل 5.3 سنت کاهش می یابد و به 1.573 یورو در هر لیتر می رسد.
در مورد بنزین، بدون تغییر خوهد ماند، و قیمت بنزین SP98 در هر لیتر به 1.769 یورو و بنزین SP95 با قیمت 1.507 یورو در هر لیتر باقی مانده است.
قیمت نفت کوره داخلی نیز کاهش یافت، نفت کوره با کیفیت 10 ppm به 1.004 یورو (0.064-) و نفت کوره با کیفیت 50 ppm به 1.007 یورو در هر لیتر (0.066-) رسید.