Luxembourg
Che Khabar ?

تمامی مسافرانی که  بیش از 14 روز در چین اقامت داشته اند باید آزمایش کووید انجام دهند

09.01.2023

لوکزامبورگ سرانجام از دوشنبه 9 ژانویه، اقداماتی را برای نظارت بر مسافرانی که از چین وارد خاک لوکزامبورگ می‌شوند، در مواجهه با پیشرفت موارد کووید، اعمال خواهد کرد.
از دوشنبه 9 ژانویه و حداقل تا 5 فوریه، هر کسی که پس از گذراندن 14 روز گذشته در چین وارد لوکزامبورگ می شود، باید "حضور خود را در بازرسی بهداشت اعلام کند". آزمایش‌ها نیز به صورت تصادفی بر روی این مسافران انجام خواهد شد. بنابراین، لوکزامبورگ سرانجام تصمیم گرفت نظارت اپیدمیولوژیک را «با توجه به پیشرفت سریع ابتلاهای کووید» در چین در هفته‌های اخیر، پس از اینکه در ابتدا اعلام کرد که اقدامات جدیدی برنامه‌ریزی نشده است، تقویت کند.