Luxembourg
Che Khabar ?

یک لوکزامبورگی به عنوان نایب رئیس پارلمان اروپا انتخاب شد

18.01.2023

پس از رسوایی فسادی که نهاد اروپایی را به لرزه درآورد، اوا کایلی از یونان بعنوان معاونت سابق اتحادیه اروپا از تمام سمت ها و منافع خود در پارلمان محروم شد.
امروز چهارشنبه، نمایندگان پارلمان اروپا سرانجام جانشین ایوا کایلی را برای معاونت پارلمان اروپا معرفی کردند.
مارک آنجل از حزب LSAP (حزب سوسیالیست های لوکزامبورگ) قبلاً در انتخابات داخلی سوسیالیست ها و دموکرات های اروپایی در برابر چندین نامزد دیگر هفته گذشته پیروز شده بود و این لوکزامبورگی بود که سرانجام اواخر صبح چهارشنبه به عنوان معاون رئیس پارلمان اروپا منصوب شد.
بنابراین او یکی از 14 معاون رئیس پارلمان اروپا می شود، او دومین لوکزامبورگی است که پس از نیکلاس استگن در سال 1979 این سمت را بر عهده می گیرد.