Luxembourg
Che Khabar ?

تصویب مصونیت سیاسی برای نمایندگان پارلمان اروپا

18.01.2023

پارلمان اروپا به دادستانی جدید اروپا اجازه داد تا در بحبوحه رسوایی فساد مالی با قطر، خواستار لغو مصونیت نمایندگان پارلمان اروپا شود.
نمایندگان پارلمان اروپا که در استراسبورگ گرد هم آمدند، تقریباً به اتفاق آرا (610 رای موافق، 26 رای مخالف و 9 ممتنع)، اصلاحی در آیین‌نامه داخلی این نهاد را پذیرفتند که به دادستانی عمومی اروپا اجازه می‌دهد درخواست‌هایی برای لغو مصونیت پارلمانی ارائه کند. تاکنون تنها مقامات یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا قادر به انجام این کار بودند. در اواسط دسامبر، دفتر دادستان عمومی اروپا، یک نهاد مستقل که از سال 2021 در حال فعالیت است، خواستار لغو مصونیت پارلمانی برای نمایندگان اتحادیه اروپا از یونان اوا کایلی و ماریا اسپیراکی، شد که در حال حاضر تا روشن شدن تحقیقات زندانی هستند.
این درخواست مربوط به قطر گیت نیست، بلکه مربوط به "ظن تقلب" در رشوه گیری سیاستمداران پارلمان است. اصلاحیه آیین‌نامه داخلی از روز چهارشنبه اجرایی می‌شود و روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، باید آغاز روند لغو مصونیت اوا کیلی و ماریا اسپیراکی را به طور رسمی اعلام کند.
این روش که چندین مرحله دارد و با رای گیری در همی سیکل به پایان می رسد، چندین هفته طول می کشد.