Luxembourg
Che Khabar ?

دریافت 10499 تابعیت لوکزامبورگی در سال گذشته

20.01.2023

اکثر متقاضیان از برزیل، پرتغال و فرانسه بودند که در سال 2022 پاسپورت لوکزامبورگی دریافت کرده بودند.

چرا این همه آمریکایی و برزیلی؟
پاسخ در تاریخ نهفته است. در قرن نوزدهم تعدادی از خانواده های لوکزامبورگی به ایالات متحده و برزیل مهاجرت کردند. امروزه، فرزندان زیادی که هنوز در این کشورها زندگی می کنند، می توانند از طریق فرآیند "بازپس گیری" درخواست شهروندی کنند.
متقاضیان باید بتوانند ثابت کنند که فرزندان یک تبعه لوکزامبورگی از 1 ژانویه 1900 به بعد هستند. برای ثبت درخواست خود، باید به لوکزامبورگ رفته و درخواست را به شورای شهرداری شهر لوکزامبورگ ارائه دهند.
در سال 2021، محدودیت های سفر کووید منجر به کاهش قابل توجهی در تعداد متقاضیان ملیت لوکزامبورگی شد، به این دلیل ساده که آنها قادر به ورود به این کشور نبودند.

چه کسی می تواند تابعیت لوکزامبورگ را دریافت کند؟
سه راه برای اخذ تابعیت لوکزامبورگی وجود دارد: تابعیت، بازیابی یا اختیاری. که با مراجعه به شهرداری یا سایت گیشه میتوانید اطلاعات دقیق تری کسب کنید.