Luxembourg
Che Khabar ?

چرا درختان پارک سسانژ در حال قطع شدن هستند؟

25.01.2023

در بسیاری از مناطق شهر لوکزامبورگ، کلاغ ها یک بلای واقعی هستند. مسئولان شهرداری می خواهند به این مشکل واکنش نشان دهند.
گاهی اوقات پرندگان در کلنی های صد تای جمع میکنند و از خود زباله و مدفع زیادی به جای  می گذارند. بر این اساس طی روزهای آتی در محله های خاصی کار قطع درختان و لانه زدایی انجام خواهد شد. آنها به دلایل بهداشتی در مکان های مختلف انجام خواهند شد که به دلیل نزدیک بودن به زیرساخت های حساس (مدرسه، زمین بازی برای کودکان و غیره) خطر ایجاد مزاحمت را افزایش می دهد.
اولین مورد در پارک د سسانژ، در خیابان پلانتین در گاسپریچ، اطراف مدرسه گاسپریچ و همچنین نزدیک مدرسه مرل خواهد بود.
کلاغ ها یک گونه حفاظت شده هستند. هدف از این اقدام دستیابی به مدیریت بلندمدت این گونه در قلمرو پایتخت و جلوگیری از جابجایی کلنی ها به نقاط دیگر است.