Luxembourg
Che Khabar ?

آیا واقعا قیمت‌ها بر اساس مالیات بر ارزش افزوده تغییر داده شده است؟

25.01.2023

به نظر می رسد تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده رویه نسبتاً پیچیده ای باشد.
یکی از مشتریان تامین کننده برق لوکزامبورگ پس از دریافت قبض پرداختی خود، آن را در فیس بوک به اشتراک گذاشت. او متوجه جزئیات کوچک جالبی در فاکتور شد: با وجود اینکه مالیات بر ارزش افزوده از 8 به 7 درصد کاهش یافته، مبلغی که باید پرداخت شود در مقایسه با ماه قبل، زمانی که مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیشتر بود، همچنان ثابت مانده است.
بنابراین، مشتری بلافاصله قبض را به اشتراک گذاشت و  میگویید که گویا با کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، این مبلغ بر روی سهم مشارکت افزایش یافته است.
سخنگوی تامیین کننده برق انووس توضیح می دهد که "افزایش سهم نیست، در واقع همان مبلغ که در ژانویه برداشت شد در پیش پرداخت های بعدی لحاظ شده است. در حقیقت مابه التفاوت در هنگام محاسبه سالیانه به حساب می آید".
سخنگوی انووس ادامه داد: "چنین انطباق مالیات بر ارزش افزوده رویه ای نیست که ما به طور منظم در سیستم صورتحساب خود انجام دهیم. برنامه های پرداخت در ماه فوریه به روز می شود، که پس از آن مقدار کمی کمتر را نشان می دهد."