Luxembourg
Che Khabar ?

دو مورد مرگ دیگر در ارتباط با کووید

17.02.2023

وزارت بهداشت همچنان دو مورد مرگ مرتبط با کووید-19 را در هفته 6 تا 12 فوریه ثبت کردند.

کووید 19
در هفته 6 تا 12 فوریه 2023، تعداد افراد مبتلا به کووید-19 با 908 مورد ابتلا به 8.7 درصد افزایش داشت. 50 درصد از تمام کسانی که آزمایششان مثبت بوده نشان دهنده ابتلا مجدد است. 2 مرگ جدید مرتبط با کووید-19 مایه تاسف است. میانگین سنی متوفیان 86 سال است.
در بخش مراقبت‌های ویژه، تعداد تخت‌های اشغالی 2 تخت است. میانگین سنی بیماران بستری در بیمارستان 65 سال است.
487960 نفر دارای برنامه کامل واکسیناسیون هستند که در مقایسه با جمعیت قابل واکسیناسیون معادل 79 درصد واکسیناسیون است. برای هفته 6 فوریه، 320 دوز تجویز شد.

آنفولانزا
در هفته 6 تا 12 فوریه 2023، تعداد موارد آنفلوانزا گزارش شده توسط آزمایشگاه ها از 211 مورد به 237 مورد افزایش یافته است که نسبت به هفته قبل 12.3 درصد افزایش داشته است.