Luxembourg
Che Khabar ?

پیرو اختلافات و مشکلات در کاخ دوک اعظم

17.02.2023

دادگاه دوکال و عمدتاً همسر دوک بزرگ پس از بدرفتاری با یکی از کارمندان کاخ به در مخمصه افتاده اند.
هفته نامه Lëtzebuerger Land به این موضوعات پرداخته است و در آخرین نسخه خود به اختلاف نظر در مدیریت کاخ دوک بزرگ اشاره می کند. دادگاه دوکال این موسسه جدید در اکتبر 2020 به دنبال گزارش Waringo ایجاد شد.
ماجرا به آخر هفته 29 و 30 اکتبر باز می گردد، زمانی که دوشس بزرگ قبل از یک جلسه عکاسی برای عروسی دخترش، پرنسس الکساندرا در ماه آوریل مشغول پرو لباس بود،  که به ناگهان"از کنترل خارج شد" و به یکی از کارمندان حمله لفظی کرد. 
دوشنبه بعد، ماریا ترزا دوشس اعظم، مارشال دادگاه و دستیارانش را احضار کرده بود تا در پی این "مدیریت ضعیف" به آنها سخنرانی کند. کارکنان درگیر در برابر این اتهامات توانای دفاع نداشتند. دو هفته بعد، نخست وزیر به کاخ دوکال رفت تا در مورد این بحران با دوک بزرگ و همسرش صحبت کند و همچنین در کمیته راهبری Maison du Grand-Duke جهت حل اختلاف کمک کند. طبق اطلاعات ما، مدیر دفتر مارشال دادگاه تنها یک بار پس از مرخصی پایان سال برای جلسه در 28 دی ماه به سر کار برگشته است.
این جلسه که زاویر بتل در بازگشت از داووس در آن شرکت کرد، با اولتیماتوم صادر شده از سوی نخست وزیر همراه بود. که باید تا ماه مارس گزارشی از وقایع تهیه شود.
به گفته همکاران ما، زاویر بتل وضعیت را با دقت دنبال می کند و مایل است در اسرع وقت آن را حل کند.

نظر سردبیر : بعضی اوقات از خواندن و شنیدن این چنین اخباری فقط بر حال کشورمان افسوس میخورم، وقتی که ملکه کشور بخاطر توهین به زیر دستش باید محاکمه و نخست وزیر میتواند به کاخ سلطنتی اولتیماتوم بدهد، اگر حق و حقوق واقعی این است، چرا در سر زمین مادری ما حتی یک ذره از این سبک آزادی جای ندارد؟ به نام ولی خدا خون میریزند و اعدام و تجاوز میکنند، کسی هم حق اعتراض یا انتقاد ندارد. از دیو و دد ملولم انسانم آرزوست.