Luxembourg
Che Khabar ?

کمبود داروی ضد دیابت اوزمپیک در لوکزامبورگ

01.03.2023

یک داروی دیابت که توسط بیماران برای کاهش وزن مصرف می شود، بر اثر تقاضای بالا باعث کمبود این دارو به خصوص در اروپا شده است.
آیا این مشکل در لوکزامبورگ نیز وجود دارد؟ 
در سال 2022، برای 7290 بیمار دیابت نوع 1 و بیش از 41000 بیمار دیابت نوع 2 در لوکزامبورگ این دارو را تجویز کردند.
اوزمپیک، دارویی که در درمان دیابت نشان برای کاهش وزن نیز استفاده می شود. فقط در صورتی که به عنوان درمان دیابت مصرف شود توسط صندوق بهداشت ملی بازپرداخت می شود.
اداره بهداشت در واقع دریافته است که تقاضا برای Ozempic در زمان های اخیر افزایش یافته است، احتمالاً به دلیل استفاده به اصطلاح "خارج از برچسب" آن برای کاهش وزن، باعث کمبود در اروپا شده است.
دسامبر سال گذشته وزارت بهداشت با ارسال بخشنامه ای به پزشکان و داروسازان توصیه کرد تجویز اوزمیک را برای مقابله با دیابت در اولویت قرار دهند تا بیمارانی که به این دارو نیاز دارند مشکلی برای دریافت خود نداشته باشند.