Luxembourg
Che Khabar ?

کنفرانس خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی با سخنرانی دکتر تورج اتابکی در لوکزامبورگ

جمعه  ۱۰ مارس ۲۰۲۳ ساعت ۶ عصر 

کمیته ملی - کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران (زیر مجموعه انجمن سیمرغ) و انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه لوکزامبورگ برگزار می کنند:

خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در ایران:
دست‌آوردها، چالش‌ها و چشم‌انداز‌ها
 
سخنران: دکتر تورج اتابکی

پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی، وابسته به آکادمی سلطنتی هلند و استاد بازنشسته تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند

زمان: جمعه ۱۰ مارس ۲۰۲۳ ساعت ۱۸

آدرس : پردیس کیرچبرگ دانشگاه لوکزامبورگ٬ سالن Paul Feidert
 
Paul Feidert Conference room
6 Rue Richard Coudenhove-Kalergi 
1359 Luxembourg

نزدیکترین ایستگاه ترام: Kirchberg – Universitéit

به علت محدودیت جا، لطفا از قبل در وب سایت کمیته ملی ثبت نام کنید : www.comitenational.com/events

#زن_زندگی_آزادی
#مهسا_امینی