Luxembourg
Che Khabar ?

پایتخت با آیین نامه جدید با تکدی گری برخورد خواهد کرد

17.03.2023

اتحادیه تجاری شهر لوکزامبورگ از تصمیم کالج بزرگان برای ممنوعیت تکدی گری در پایتخت استقبال می کند.
مغازه‌داران در شهر لوکزامبورگ سال‌ها است که برای ممنوع کردن تکدی گری در مناطق با تراکم تجاری بالا در پایتخت، درخواست مجوز اخراج کرده‌اند. آنها صبح امروز جمعه از طریق یک بیانیه مطبوعاتی پس از توجه به مشکل فزاینده در بسیاری از خیابان‌های لوکزامبورگ، وارد عمل شدند.
چنین ممنوعیتی بین ساعت 7 صبح تا 10 شب در پارک ها، مکان های عمومی و خیابان های خاص شهر و همچنین در منطقه ایستگاه اعمال می شود.
کالج بزرگان (کالج بزرگان به اتحاد دو جزب بزرگ لوکزامبورگ دموکرات ها و سوسیال مسیحی خلق گفته میشود) DP-CSV باید مقررات جدیدی را تأیید کند که در 27 مارس در این راستا حرکت می کند.
اتحادیه تجاری "آگاه است که این تصمیم مشکلات اجتماعی را حل نخواهد کرد، اما به تضمین پیشگیرانه ایمنی، راحتی و آرامش لازم برای استفاده کنندگان از جاده های عمومی کمک می کند."