Luxembourg
Che Khabar ?

ثبت نام برای شرکت در انتخابات با پستی

21.03.2023

لوکزامبورگ کم کم خود را برای رفتن به مرحله رای گیری آماده می کند، دور اول انتخابات سال جاری دقیقا 12 هفته دیگر با انتخابات شهرداری برگزار می شود.
هر مرحله در آماده سازی انتخابات در لوکزامبورگ بسیار مهم است، جایی که رای دادن برای افرادی که در لیست های انتخاباتی حضور دارند یا ثبت نام کرده اند اجباری است. در صورت غیبت در روز انتخابات، 11 ژوئن، راه حل رای گیری پستی توسط مقامات ارائه شده است.
بنابراین ثبت نام برای این راه حل می تواند از روز دوشنبه با پر کردن فرم یا با ارسال نامه به شهرداری خود یا به صورت آنلاین از طریق پلت فرم رسمی MyGuichet انجام شود.
هر کسی که بخواهد از طریق پست در طول انتخابات شهرداری ها رای دهد می تواند حداکثر تا 25 روز قبل از انتخابات یعنی تا 17 می ثبت نام کند. برای همه کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند، مهلت برای بازگرداندن به موقع همه برگه های رای به کشور کمی کوتاهتر است و این مهلت برای 2 می تعیین شده است.