Luxembourg
Che Khabar ?

ابتلاهای کووید پایدار، همراه با بازگشت خفیف آنفولانزا

24.03.2023

برای هفته 13 تا 19 مارس، تعداد افراد مبتلا به کووید-19 از 1767 مورد در مقایسه با 1784 مورد در هفته قبل عملا ثابت باقی مانده است که کاهش اندکی 1.0 درصدی را نشان می دهد.
در میان تمام افرادی که آزمایش کووید مثبت داشتند، 56.2 درصد نشان دهنده ابتلا مجدد هستند، در حالی که این رقم در هفته قبل 54.6 درصد بود.
2 مرگ جدید مرتبط با کووید در همین مدت مایه تاسف است.
در طول این هفته، به طور متوسط، روزانه 17 بیمار مبتلا به کووید-19 مثبت تایید شده در بخش مراقبت‌های عادی بستری می‌شدند، در مقایسه با هفته قبل، این تعداد 19 نفر بود. با این حال، هیچ تختی در بخش مراقبت های ویژه اشغال نشد. میانگین سنی بیماران بستری در بیمارستان 68 سال است.
بر اساس آخرین گزارش CORONASTEP که توسط LIST (موسسه علم و فناوری لوکزامبورگ) منتشر شده است، سطح آلودگی 13 تصفیه خانه فاضلاب که در هفته های 10 و 11 سال 2023 تجزیه و تحلیل شده است، نشان دهنده شیوع بالای SARS-CoV-2 در فاضلاب است. در سطح ملی، سطح آلودگی اندازه گیری شده در هفته های 10 و 11 بسیار شبیه به هفته 09 بود، اما روند نزولی در هفته 11 برجسته شد، در سطح محلی، روندهای مشابهی مشاهده می شود.

آنفولانزا
در هفته 13 تا 19 مارس، تعداد موارد آنفلوانزا  گزارش شده توسط آزمایشگاه ها از 397 مورد به 532 مورد افزایش یافته است که نسبت به هفته قبل 34.0 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر ویروس آنفلوانزا نوع B غالب است.