Luxembourg
Che Khabar ?

آخرین محدودیت های کووید در لوکزامبورگ برداشته می شود

24.03.2023

لایحه لغو اجباری پوشیدن ماسک در بیمارستان‌ها و خانه‌های سالمندان و قرنطینه در صورت مثبت شدن آزمایش کووید-19، به اتفاق آرا نمایندگان به تصویب رسید.
گزارشگر این لایحه، مارس دی بارتولومئو، خاطرنشان کرد که طی سه سال گذشته، 30 قانون کووید توسط پارلمان تصویب شده است. وی یادآور شد که متنی که روز پنجشنبه به تصویب رسید به الزام به پوشیدن ماسک و ایزوله پایان داد.
نماینده پارلمان LSAP و سایر مقامات منتخب اضافه کردند، با این حال، کسانی که مایلند می توانند همیشه ماسک بزنند و باید در بیمارستان ها و مراکز مراقبت از سالمندان یا افراد وابسته احتیاط کرد.
وزیر بهداشت، پالت لنرت، به این دوران سخت نگاه کرد و افزود حتی اگر ویروس همچنان در گردش باشد، موارد جدی بسیار نادر خواهند بود و دیگر سیستم مراقبت‌های بهداشتی ما را تحت فشار قرار نمی‌دهند.