Luxembourg
Che Khabar ?

نظارت تصویری به مرکز پایتخت گسترش می یابد

31.03.2023

در حال حاضر سه دوربین مداربسته در میدان همیلیوس وجود دارد و 21 دوربین دیگر باید اضافه شود.
21 دوربین اضافی در امتداد کل بلوار رویال، در ورودی Grand-Rue و  Rue Aldringen و اطراف خیابان poste نصب خواهند شد.
نظارت تصویری مرکز کنوانسیون اروپا (ECC) در کیرشبرگ در میدان اروپا توسط پلیس مراقبت خواهد شد. این دوربین ها سه ماه در سال، زمانی که شورای اروپا برگزار می شود، استفاده می شوند. همچنین یک دوربین نزدیک میدان مقابل برج اینفینیتی نصب خواهد شد.
به گفته شهردار لیدی پالفر، نظارت تصویری در شهر ضروری است، زیرا آمار پلیس نشان می دهد که تعداد تخلفات در این مکان ها به شدت افزایش یافته است.