Luxembourg
Che Khabar ?

آیا واقعا شهرداری های لوکزامبورگ برای حیوانات خانگی مالیات درخواست میکنند؟

10.04.2023

صاحبان سگ این مقاله را به خوبی می دانند: در کشور لوکزامبورگ، شهرداری ها برای سگ ها و گربه ها مالیات سالانه درخواست می کنند. 
داشتن سگ در لوکزامبورگ نیز مترادف... با مالیات است. در واقع، مطابق قانون سگ بعنوان ملک یا دارایی دسته بندی میشود و مالکان را ملزم به پرداخت مالیات سگ سالانه می کند.
«در تمام شهرداری های لوکزامبورگ مالیات سالانه بر سگ‌ها در نظر گرفته می‌شود» اما از شهرداری به شهرداری این مالیات متفاوت است!
مطابق قانون سال 2008 که مقرر میکند که میزان مالیات سالانه برای شگ «حداقل ده یورو است»، در ادامه این قانون سقفی برای آن تعیین نمی کند. میزان مالیات و نحوه وصول آن طبق مقررات قانون شهرداری توسط شورای شهر تعیین خواهد شد.
ارزان ترین شهرداری Sanem است که مالیات آن 12 یورو است. در مقابل 12.35 یورو برای Manternach و 15 یورو برای Bech، Bourscheid، Saeul و Troisvierges.
برعکس، داشتن سگ در اشترناخ پنج برابر بیشتر هزینه دارد: با 60 یورو، گرانترین شهرداری کشور است. 18 شهرداری دیگر که مالیاتی معادل 50 یورو در سال و برای هر سگ اعمال می کنند، در حالیکه در پایتخت، مالیات 40 یورو تعیین شده است.
البته توجه داشته باشید که میزان مالیات سگ همیشه خطی نیست. برخی قیمت متفاوتی را برای سگ دوم و سپس برای هر حیوان اضافی اعمال می کنند. بنابراین، به عنوان مثال، در بعضی شهرداری ها برای دومین سگ کم گران تر درخواست می کند. در Préizerdaul، شهری در شمال غربی کشور، 50 یورو برای سگ دوم و 100 یورو برای سگ اضافی درخواست می کند.