Luxembourg
Che Khabar ?

در حال حاضر 60 زن و 76 کودک در انتظار اسکان اضطراری هستند

13.04.2023

آندره بیرنبام در برنامه "L'invitée de la drafting" در RTL توضیح داد که به دلیل اوضاع پرتنش در بازار مسکن، زنانی هستند که پس از گذراندن مدتی کوتاه در یکی از پناهگاه های زنان، دوباره به یک رابطه پر تنش و همراه به سوء استفاده بر میگردند.
مدیر عامل انجمن غیرانتفاعی «زنان در تنگنا» "Femmes en détresse"صبح چهارشنبه مهمان شبکه RTL بود. این انجمن «دو سرپناه برای زنان دارد که بیش از هر چیز برای شرایط اضطراری، زمانی که زنان به شدت نیاز به ترک خانه دارند، فراهم شده است». اما مشکل اینجاست که دیگر مکان خالی برای افراد جدید در هیچ اقامتگاهی وجود ندارد. «این بدان معناست که چرخش معمول به طور کامل مسدود شده است»، زیرا زنانی که در سازه‌های اضطراری مستقر هستند، آنها را ترک نمی‌کنند چون نمی‌توانند محل اقامت پیدا کنند.
لیست های انتظار طولانی است: "60 زن و 76 کودک در انتظار اسکان در خانه های زنان هستند که چهار تن از این زنان نیز باردار هستند." آندره بیرنبام اظهار تاسف می کند، این امر بدیهی است که باعث می شود برخی از زنان به خانه ای برگردند که دوست داشتند آن را ترک کنند، زیرا چاره ای ندارند.
این را باید اضافه کرد که «هر روز افراد بیشتری که عملاً متعلق به گروه هدف انجمن نیستند، به آن روی می آورند». به عنوان مثال، کل خانواده هایی که در یافتن مسکن مشکل دارند. یا کارگران فرامرزی که در کشور اشتغال دارند، اما نمی توانند در کشور مستقر کنند، که در نهایت شغل خود را از دست میدهند، به دلیل اینکه نمی توانند مسکن پیدا کنند و احساس رها شدن می کنند. اما انجمن غیرانتفاعی «زنان در تنگنا» صلاحیت چنین مواردی را نخواهد داشت و امکانات لازم را نیز ندارد. بنابراین آندره بیرنبام "درخواستی به ادارات اجتماعی برای متمایز کردن بیشتر افرادی که باید قبل از هدایت آنها به انجمن زنان در مضیقه یا تنگنا" راه اندازی کرد.

مسکن مشکل اساسی است
برای آندره برنباوم، مسکن مشکل اصلی در حال حاضر است. این امر برای زنان و کودکانی که در حال حاضر در حال سواستفاده یا تعرض هستند، بسیار بدتر می شود. انجمن زنان در مضیقه امکانات مختلفی برای قربانیان دارد، به عنوان مثال مدیریت مسکن اجتماعی. اما کارکنان کافی برای مدیریت این اقامتگاه ها یا نظارت بر کسانی که در آنجا زندگی می کنند وجود ندارد.
اولین خواسته انجمن غیرانتفاعی زنان در مضیقه این است که مشکل مسکن به صورت بین وزارتی حل شود و نه اینکه هر وزارتخانه ای «غذای مخصوص خود را سرو کند».