Luxembourg
Che Khabar ?

قرعه کشی پیچیده اعداد لیست کاندیداهای انتخابات شهرداری ها

13.04.2023

روز پنجشنبه در دادگاه منطقه لوکزامبورگ قرعه کشی برای تعداد لیست احزاب برای انتخابات شهرداری انجام شد.
چهار لیست اول در اکثریت شهرداری ها با رای نسبی ارائه شده و تعداد آنها در سطح کشور یکسان است:
لیست کاندیدا ها اول، از حزب LSAP،
لیست دوم، از حزب DP،
لیست سوم، از Gréng،
و لیست چهارم، از CSV خواهد بود.
در شهرداری های دارای رای تناسبی که احزاب دیگر نیز در انتخابات شهرداری 20 ژوئن خود را معرفی می کنند، سایر شماره های لیست باید به صورت جداگانه، شهرداری به شهرداری به قید قرعه کشیده شود.
با این حال، به استثنای شهر لوکزامبورگ، که قرعه کشی نیز توسط رئیس دادگاه منطقه لوکزامبورگ در روز پنجشنبه انجام شد. اعداد پنج لیست زیر فقط برای پایتخت اعمال می شود:
لیست پنجم برای حزب déi Lénk،
لیست ششم برای ADR،
لیست هفتم برای Piraten،
لیست هشتم برای Mir d'Vollek،
و لیست نهم برای Fokus خواهد بود.