Luxembourg
Che Khabar ?

سطح آب های زیرزمینی لوکزامبورگ نگران کننده است

17.04.2023

بارندگی ها در ماه های اخیر کافی نبوده است. اما مقامات هنوز در مورد کمبود صحبت نمی کنند، زیرا آب شرب فقط نیمی از آب های زیرزمینی تامین می شود.
سطح آب های زیرزمینی در لوکزامبورگ با وجود باران های شدید زمستانی، به ویژه در ژانویه، هنوز بسیار پایین است. ماه نسبتاً آفتابی فوریه و کم بارانی در بهار و تابستان گذشته تا حدودی مسئول این وضعیت است. پدیده ای که به دلیل تغییرات آب و هوایی می تواند تکرار شود.
تامین آب آشامیدنی هنوز تضمین شده است، اما باید جایگزین های دیگری پیدا شود.
ژان پل لیکس از اداره مدیریت آب توضیح می دهد: "به این معنی است که دوره ای که ما برای پر شدن مجدد سطح جداول آب داریم کوتاه تر و کوتاه تر می شود. بنابراین لازم است که خاک با باران به خوبی آبیاری شود.
حتی اگر باران‌ها در زمستان منظم باشد، این سیستم با بارندگی زیاد در مدت زمان کوتاه کار نمی‌کند: «بین سپتامبر و دسامبر، در واقع باران زیادی بارید، اما باید ابتدا 2 متر در خاک نفوذ کند تا زمین را برای نفوذ به لایه های عمیق تر آماده کنند. خشکسالی تابستان زمین را به توده ای به سختی بتن تبدیل میکند.
اما رئیس سازمان مدیریت آب هنوز نمی خواهد در مورد کمبود صحبت کند، آب شرب فقط 50 درصد از آب های زیرزمینی تامین می شود. نیمی دیگر از دریاچه Haute-Sûre که هنوز به خوبی پر است پمپاژ می شود.
اما اگر جمعیت همچنان به رشد خود ادامه دهد، باید به فکر یافتن جایگزین‌هایی مانند پمپاژ آب از موزل باشیم. مطالعات برای مفهوم سازی انتقال آب شرب از جنوب شرق کشور به پایتخت در حال انجام است.