Luxembourg
Che Khabar ?

برنامه سوسیالیست ها برای شهر لوکزامبورگ

17.04.2023

سران لیست حزب LSAP برای انتخابات شهرداری های پایتخت برنامه خود را ارائه کردند.
گابریل بویسانته و ماکسیم میلتگن بر این عقیده هستند که بالاخره همه چیز باید در شهر لوکزامبورگ تغییر کند و آرزوی پایتختی بهتر را دارند. برنامه سوسیالیست ها به 9 فصل عمده تقسیم شده است.
یکی از نقاط قوت برنامه آنها مسکن با بودجه 100 میلیونی در سال برای حمایت از مسکن ارزان قیمت با افزایش موجودی فعلی از 620 به 2000 واحد در سال 2030 است.
LSAP همچنین از 30 منطقه در پایتخت و همچنین مسیرهای دوچرخه سواری امن برای اتصال بهتر محله ها از طریق تحرک نرم دفاع می کند.