Luxembourg
Che Khabar ?

خلبان هواپیمای باری از بدترین شنبه در فایندل جلوگیری کرد

17.04.2023

فیلمی از فرود ناموفق یک هواپیمای باربری بر روی باند فرودگاه فیندل در شبکه های اجتماعی در حال پخش است که ممکن بود یک فاجعه به بارآورد.
یک رهگذر از فرود یک هواپیما در فرودگاه فیندل در روز شنبه فیلم گرفته بود. اما فرود بسیار بد انجام شد و خلبان مجبور شد پس از فرود بر باند، دوباره بلند شود.
تصاویر آن  ترسناک هستند. بعدازظهر شنبه یک هواپیمای ترابری کارگولوکس به سختی در فیندل فرود آمد.
این هواپیما پس از ترک دبی سافت 6:25 حدود ساعت 18:30 برای فرود به لوکزامبورگ رسید. اما هواپیما هنگام فرود و با موتور سمت چپ خود به باند فرودگاه برخورد کرد.
خلبان برای جلوگیری از فاجعه مجبور شد دوباره از باند بلند شود با تغییر باند یک حلقه اضافی بر فراز لوکزامبورگ ایجاد کند، همانطور که تیم تحریریه می توانستند در سایت رادار پرواز ببینند. هواپیما سرانجام چند دقیقه بعد و این بار بدون مشکل به زمین نشست.
یک عکاس معمولی در فیندل این لحظه را ثبت کرد که بعداً در چندین حساب کاربری متخصص در رؤیت هواپیما به اشتراک گذاشته شد.  چندین تصویر خراش زیر یکی از موتورهای هواپیما را در عکس ها به چشم می خورد.
مدیریت Cargolux این حادثه را تایید کرد. طبق اظهارات وی، خلبانان "اولین تلاش خود را برای فرود ناموفق اما با یک چرخش اضافی از یک فاجعه جلوگیری کرد". Cargolux تأیید می کند که هیچ یک از خدمه هواپیما یا هیچ یک از پرسنل حاضر در زمین آسیب ندیده اند.
با این حال، این حادثه به سازمان هواپیمایی کشوری گزارش شده و تحقیقات داخلی ادامه دارد. در نهایت، در مورد هواپیما، عملاً "در اولین تلاش برای فرود آسیب دیده و در حین انجام بازرسی ها و تعمیرات لازم روی زمین می ماند".