Luxembourg
Che Khabar ?

به زودی پارکینگ عمومی تقریباً رایگان در بلوال افتتاح خواهد شد

19.04.2023

نزدیک به دو سال است که شرکت راه آهن ملی با دمدمی مزاج بودن هر بار برای پارکینگ عمومی بلوال سیاستی را اعلام میکند: یک بار اعلام میکند که پارکینگ رایگان 24 ساعته خواهد بود، بار دیگر اعلام میکند که همه رانندگان مجبور به پرداخت هزینه پارکینگ هستند. اما این دمدمی مزاجی بالاخره به پایان خواهد رسید.
قبلا پرداخت 1 یورو در ساعت (0.6 یورو در شب)، یا 85 یورو برای اشتراک ماهانه، هزینه ای بود که در پارکینگ عمومی بلوال توسط رانندگان پرداخت میشد.
اما شرکت ملی راه آهن باید دیگر نظر نهایی خود را اعلام کند که آیا این پارکینگ رایگان خواهد بود یا خیر.
پس از افتتاح پارکینگ جدید در 17 آوریل جدید رودانژ، سرانجام تاریخ به روز رسانی پارکینگ بلوال نبز اعلام شد: آگوست 2023 و خبرهای خوب دیگر، مانند رودانژ، پارکینگ بلوال از یک سیستم جدید "بدون تماس" استقبال خواهد کرد.