Luxembourg
Che Khabar ?

تظاهرات در جهت حمایت از جنبش آزادی خواهانه و دموکراتیک در ایران

در تاریخ ششم ماه مه ۲۰۲۳ ، از ساعت ۱۴ تجمع گسترده ای از " ایرانیان مقیم در مثلث بین مرزی سه کشورآلمان، فرانسه و لوکزامبورگ " در مقابل تئاتر بزرگ شهر زاربروکن در حمایت از جنبش آزادی خواهانه دموکراتیک در ایران برگزار می شود.

دلیل ما برای سازماندهی این تظاهرات چیست؟

همه ما خشونت وحشیانه ای را که رژیم آخوندها علیه مردم کشور ایران به کار می برد، تجربه کرده ایم. مردم باید با مشت های گره خورده درجیب هایشان شاهد دستگیری و اعدام فرزندانشان باشند. هر بار که دخترانشان به مدرسه می روند، باید این خطر جدی را بجان بخرند که این کارممکن است به یک حمله سمی ختم شود. اراذل و اوباش رژیم هر گونه اعتراضی را به وحشیانه ترین نحو در نطفه خفه میکنند. ماایرانیان در تبعید با دوستان، اعضای خانواده و هم میهنان خود احساس همدردی کرده و در رنج آنان سهیم هستیم . رساندن صدای خشم،استیصال و اعتراض آنان بگوش جهانیان، کمترین کاریست که ازما ساخته است .

شاعر قدیمی ایران سعدی در یکی از اشعار خود گفته است: "تو کز محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی". با پیروی از اینکلام ما میخواهیم که سزاور نام انسان باشیم و انسان بودن ما را موظف میکند که به موازات بهره مندی از امتیازات دمکراتیک موجود دراروپا ، فرصت را غنیمت شمرده و با صدائی بلند این حقوق را برای هم میهنان خود نیز مطالبه کنیم . چه کسی بجز ما قرار است جواباین پرسش را به گوش جهانیان برساند که : چرا مردم در ایران آزادی، سلامتی و زندگی خود را بخطر میندازند و در این راه به مراتب جانخود را نیز از دست میدهند؟ ما دست به تظاهرات میزنیم، چرا که راهی جز این پیش روی خود نمیبینیم .

ما چه اهدافی را دنبال میکنیم؟

ما برای "زن زندگی آزاد ی " وارد عمل شد ه ایم . کل جنبش و اهداف آن بشکلی فشرده در این شعار تجلی پیدا میکنند . زنان ایرانی در ایناعتراض نقشی کلیدی ایفا میکنند . آنها به طور سیستماتیک از طریق شریعت اسلام مورد ستم واقع میشوند . آنها اعتراض فعلی را روانهخیابان کرده اند . این کشته شدن ژینا مهسا امینی بود که اولین جرقه جنبش مقاومت کنونی را روشن ساخت وبه خاطر بیاوریم که این شجاعتباور نکردنی یک خبرنگار زن ایرانی بود که با گزارش خود درباره مرگ ژینا مهسا امینی توجه جهانیان را به فساد حاکم درحکومتمذهبی ایران معطوف ساخت. این زنان هستند که امروز در عرصه این جنبش مقاومت فراطبقاتی و فراجنسیتی در راستای احقاق حقوقمساوی در تمامی زمینه ها پیشتاز هستند . هیچکس نباید بدلیل جنسیت، اصلیت و مذهب مورد تبعیض واقع شود. این حقوق بنیادی بشر که درواقع میبایستی در تمامی جهان بعنوان امری مسلم انگاشته شوند، در ایران پایمال میشود .

ما خواهان زندگانی هستیم که در آن مردم از سوی دولت مورد تهدید، خشونت و شکنجه واقع نشوند. ما میخواهیم که میلیونها میلیونایرانی که در فقر مطلق بسر میبرند، دوباره از شرایطی برخوردار شوند که واژه "زندگی" سزاوار آن باشد. ما خواهان پایان بخشیدن بهاین بی عدالتی بی انتها هستیم که در آن یک دسته آخوند با برخورداری از برجسته ترین امتیازات به تاراج این کشور پرداخته اند و سرمایه هایغیر قابل تصوری را انباشت میکنند. ما نمی خواهیم در زمانی که مردم در کشور ما از ابتدایی ترین چیزها مثل آب اشامیدنی و یا سقفیبر روی سر خود محروم هستند، دولت در خارج از کشور به تامین مالی جنگهای تجاوزکارانه، ارتشها و سازمانهای تروریستی بپردازد .

ما خواهان جامعه ای هستیم که تنها قانون در آن حکم فرما باشد. جامعه ای که در آن افراد بتوانند آزادانه در مورد امور خود تصمیم بگیرند.جامعه ای که در آن آزادی هنر و مطبوعات محفوظ است. ما طالب جامعه ای هستیم که در آن افراد بتوانند استعدادهای خود را شکوفاسازند. ما میخواهیم که بدون هیچگونه وحشتی آنچه را که در اندیشه خود داریم، بیان کنیم. نه شستشوی مغزی میخواهیم و نه سر سازگاریبا رسانه های پیوسته سانسور شده و یک بعدی دولتی داریم. ما نمی خواهیم کسی برای ما تعیین کند که چگونه لباس بپوشیم، چه فیلم هایی راببینیم، چه موسیقی را گوش بدهیم و یا بهنگام نماز سر بر درگاه کدامین خدا فرود آوریم.


خواستههای ما بطور مشخص چه هستند؟

 توقف فوری تمامی اعدام ها و شکنجه ها در ایران .

 آزادی تمامی زندانیان سیاسی به ویژه کودکان و نوجوانان زندانی در ایران .

 طبقه بندی سپاه پاسداران ایران به عنوان یک سازمان تروریستی .

 اتحادیه اروپا باید به طور مداوم شرکت هایی را که تحریم های ایران را در اروپا از طریق کشورهای ثالث دور می زنند، ردیابیو به شدت مجازات کند .

 مسدود کردن دارایی های همه سیاست گذاران، خانواده ها و عوامل آنها در سطح اتحادیه اروپا در واکنش به نقض گستردهحقوق بشر در ایران .

 مشروعیت زدایی از رژیم حاکم در ایران .

 تشکیل دولتی سکولار و دموکراتیک در ایران .


فعالیتهای ما چه تاثیراتی داشته و خواهند داشت؟

یکی از ارزنده ترین موفقیت های ما این است که طی جلساتی اثرگذار موفق شدیم که سیاستمداران متعهد کفالت سیاسی برخیاز زندانیان سیاسی را که به احتمال قریب به یقین در معرض خطر اعدام بودند، پذیرفتند و این خود منجر به آزادی چند نفر از آنان،هرچند به قید وثیقه شد. بدیهیست که حتی اگر جان یک نفر بدین وسیله نجات داده شد، نتیجه گرانبهایی بود. عهده دار شدن کفالت سیاسیتوسط سیاستمداران متعهد مناطق ما برای جوانانی ناشناس از یک قاره دیگر، اقدامی بود که شایسته قدر شناسی بزرگیست. از این بابتما از آنان بینهایت سپاسگزاریم . همچنین در سطح بین المللی، فشار افکار عمومی بر مجالس کشورها، هزینه ای را که اخوندها باید برای بستن قراردادهای جدید متقبلشوند، بالاتر میبرد . به عبارت دقیق تر، دور زدن تحریم ها برای آنها گرانتر تمام می شود و در نتیجه ضرر دارد. ما باید حداکثر تلاشخود را بکنیم تا ظلم مستمری که آنها در حق ملت ایران می کنند از مد نظرآگاهی جمعی جهانیان ناپدید نشود.

سالهاست که اعتراضات مردم ایران با افت و خیز همراه است. ما ایرانیان در تبعید موظفیم که در دورانی که رژیم در مقابل مردممعترض ایران چنگال مخوف خشونت خود را بکار میگیرد، برای "رویای یک ایران آزاد" پناهگاهی باشیم . نه تنها با صدای بلند خود،بلکه از آن بیشتر بوسیله عملکر دهای موثرمان. 


سازمانها و گروه هایی که شرکت و یا حمایت خود را از این حرکت اعلام کرده اند

 اتحادیه پرورش و اشاعه علوم ایالت زارلند

 انجمن شورای زنان در ایالت زارلند

 دفتر زنان در شهر زاربروکن

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران (بخشی از انجمن "سیمرغ" از کشور لوکزامبورگ)

 گروه "زن زندگی آزادی" از شهر استراسبورگ

 گروه "زن زندگی آزادی" از شهر زاربروکن

 سازمان عفو بین الملل، بخش زاربروکن


سخنرانان حاضر در محل تظاهرات

 آقای Uwe Conradt شهردار شهر زاربروکن

 آقای امیر لبّاف از کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران (بخشی از انجمن "سیمرغ" از کشور لوکزامبورگ)

 خانم پوپک درودیان بنمایندگی از " Iranische Bürgerinitiative Saar IRBIS " از زارلند

سخنرانانی که با پیام ویدئویی حضور میابند

 آقای وحید بهشتی فعال حقوق بشر: ایشان از تاریخ ۲۳ فوریه 2023 در مقابل وزارت امور خارجه در لندن، با خواست طبقه بندی شدن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی، در اعتصاب غذا بسر میبرند .

 خانم دانیلا سپهری سخنگوی رسانه های اجتماعی برای موضوعات ایران، فمینیسم، ضد نژادپرستی و مهاجرت از برلین


برنامه های هنری

- " Samba O'Leck " اولین گروه سازهای کوبه ای تأسیس شده در زارلند

- انجمن کر گاسپل (Gospelchor) از شهر زاربروکن

- خانم سارا علی محمّدی : ارائه یک نمایش تک نفره با ترانهٔ "برایِ" از بخش هنری انجمن سیمرغ از کشور لوکزامبورگ

- ارائه یک نمایش کوتاه از گروه "زن زندگی آزادی " ا ز شهر استراسبورگ

- ارائه یک نمایش کوتاه از گروه "زن زندگی آزادی " ا ز شهر زاربروکن