Luxembourg
Che Khabar ?

زمان کنترل فنی در لوکزامبورگ تغییر نخواهد کرد

21.04.2023

طوماری که پیشنهاد کرده بود که کنترل فنی اتومبیل ها کم‌تر نیاز باشد. علیرغم به دست آوردن امضا کافی از سوی دولت پذیرفته نشد.
بحث در اتاق نمایندگان چیزی را تغییر نخواهد داد: دولت استدلال های پیشنهادی برای کاهش محدودیت کنترل فنی در لوکزامبورگ را در نظر نگرفته است.
امضاکنندگان یک ریتم پیشنهادی مشابه با سایر کشورهای اروپایی ارائه کرده بودند: اولین چک پس از چهار سال، سپس هر دو سال یکبار.
این طومار از حد نصاب 4500 امضا فراتر رفته بود و امکان بحث عمومی در مجلس را فراهم کرد. برای تثبیت شانس و قانع کردن، متقاضیان حتی آماده پذیرش افزایش قیمت کنترل فنی بوند. استدلال آنها: «تولیدکنندگان در سطح جهانی خودروها را بهتر از 20 یا حتی 30 سال پیش می‌سازند». در اظهارات وی همچنین به سهولت بیشتر در گرفتن وقت در مرکز کنترل اشاره شد. اما علیرغم همه اینها از سوی دولت پذیرفته نشد.