Luxembourg
Che Khabar ?

کمبود دارو های ضد حساسیت

21.04.2023

پس از کمبود یکسری دارو برای مصرف روزانه، ممکن است کمبود داروهای ضد حساسیت نیز به این دسته اضافه شود.
به گفته آلن دوبورسی، رئیس اتحادیه داروسازان، خطر چنین کمبودی در هر صورت وجود خواهد داشت. در واقع، به دلیل پیش‌بینی‌های اشتباه تولیدکنندگان، مقدار ناکافی از این داروها تولید می‌شد.
وضعیت در حال حاضر مشکل ساز نخواهد بود، زیرا به دلیل بدی آب و هوا، حضور گرده ها در هوا کمتر می شود و در نتیجه تقاضا برای داروهای آلرژی کم می شود.
اما اگر قرار بود با فرا رسیدن هوای خوب، حضور گرده در هوا افزایش یابد، ممکن است فروش آنتی هیستامین ها به طور ناگهانی افزایش یابد و موجودی در برخی داروخانه ها از بین برود. به عنوان مثال، در داروخانه های کشور، داروی آلن دو بورسی، "Aerius" که اغلب در صورت حساسیت به گرده تجویز می شود، به مدت 10 روز موجود نیست. داروهای ژنریک با همان مواد فعال به بیماران ارائه می شود.
اگر می دانید که از آلرژی به گرده گل رنج می برید و در حال حاضر آنتی هیستامین در خانه ندارید، رئیس اتحادیه داروسازان توصیه می کند بدون منتظر رسیدن هوای خوب آن را تهیه کنید.
به گفته آلن دوبورسی، در مورد عرضه داروخانه ها با داروهایی برای استفاده روزانه، مانند شربت های سرفه یا آنتی بیوتیک ها برای کودکان، وضعیت بدتر شده است.