Luxembourg
Che Khabar ?

یک فرم جدید با نام "بررسی پایداری" در رویه قانونگذاری در لوکزامبورگ

11.05.2023

نخست وزیر زاویر بتل و وزیر محیط زیست جوئل ولفرینگ روز چهارشنبه ابزار جدیدی را برای ارزیابی پایداری متون قانونی به محیط زیست ارائه کردند.
این "بررسی"، نوعی فرم است که کارمندان دولت باید به عنوان بخشی از تدوین یک قانون یا مقررات در دوکنشین بزرگ آن را پر کنند. این فرم به همه سیاستمداران در روند قانونگذاری - اتاق نمایندگان، شورای دولتی، اتاق های حرفه ای، سازمان های غیردولتی و شهروندان - نشان می دهد که متن قانون تا چه حد به محیط زیست احترام می گذارد.
این فرم دارای 10 سوال است که باید پاسخ داده شود. آنها آشکارا به اقلیم و محیط زیست و همچنین برنامه ریزی کاربری زمین، حمل و نقل، شمول اجتماعی و حتی فقر مربوط می شوند.
جوئل ولفرینگ گفت که مطمئن است که "فرم بررسی پایداری" کیفیت متون قانونی را بهبود می بخشد. زاویر بتل به نوبه خود افزود که این کار کمی اضافه کاری بیشتر برای کارمندان دولت خواهد بود، اما در نهایت کار برای همه سیاستمداران دیگر در روند قانونگذاری آسان تر خواهد شد.
اگر لایحه ای با "بررسی پایداری" مطابقت نداشته باشد، این بدان معنا نیست که قانون به سطل زباله می رود. هدف یافتن ابزاری برای اطلاع رسانی در مورد تأثیر یک قانون بر پایداری است.
وزیر محیط زیست گفت، با این حال، اگر نقاطی وجود داشته باشد که در آن پیشرفتی حاصل نشود، ممکن است مقامات به یک اداره بین وزارتی متوسل شوند و اگر باز هم رضایت بخش نباشد، متن قانون باید به شورای دولت برگردد.