Luxembourg
Che Khabar ?

زنان حزب ADR مخالف قانون سقط جنین در لوکزامبورگ

11.05.2023

زنان از حزب ADR عصر چهارشنبه در رابطه با گنجاندن حق سقط جنین در قانون اساسی لوکزامبورگ موضع گرفتند.
بخش زنان حزب راستگرا و افراطی ADR به وضوح با خواسته های چندین انجمن، به ویژه سازمان تنظیم خانواده، که خواستار ثبت حق سقط جنین در قانون اساسی لوکزامبورگ هستند، مخالفت هستند. از نظر آنها «این نه بیشتر و نه کمتر از یک گام متمدنانه به عقب خواهد بود...»
موضعی که زنان حزب ADR مطلقاً با آن موافق نیستند، آنها می گویند طرفدار "حفاظت از زندگی" هستند. زنان بارداری که نمی‌دانند و می‌خواهند فرزندشان را نگه دارند، به ویژه جنین و کسانی که در ناراحتی‌های روانی یا مادی هستند، باید بتوانند از حمایت بهتری بهره‌مند شوند تا امید به آینده خود را دوباره به دست آورند.
زنان حزب ADR از این "گرایش به سمت رادیکال شدن در جامعه" برای کسانی که به گفته آنها از نسبی کردن و حتی بی اهمیت جلوه دادن معنای زندگی با سقط جنین حمایت می کند، متاسفند.