Luxembourg
Che Khabar ?

تمامی طومارها و دادنامه ها از این پس در دولت بعدی بررسی خواهد شد

12.05.2023

در لوکزامبورگ، تمام دادخواست ها از این پس در دولت بعدی، یعنی پس از انتخابات قانونگذاری در اکتبر 2023، در مجلس مورد بحث قرار خواهند گرفت.
بایگانی کردن عریضه ها در مجلس! همه طومارهای که 4500 امضای لازم برای بحث عمومی را جمع‌آوری می‌کنند، دیگر نمی‌توانند طبق برنامه‌ریزی در صحن مجلس مطرح شوند و همگی به بعد از انتخابات قانون‌گذاری در ماه اکتبر ارجاع داده میشوند. به گفته نانسی کمپ آرنت، رئیس کمیته درخواست‌ها و نماینده حزب CSV، جدول زمانی بسیار فشرده است و در فاصله پایان تعطیلات تابستانی تا انتخابات قانونگذاری، نباید هیچ بحثی در مجلس برگزار شود.
نتیجه‌گیری، تمام طومارهایی که تا امروز باقی مانده است، در دولت بعدی، یعنی پس از انتخابات اکتبر، مورد بحث قرار خواهند گرفت.
بدیهی است که این اطلاعیه برای اکثر دادخواهان‌هایی که ترجیح می‌دهند در دوره قانون‌گذاری بعدی شنیده شوند، مناسب تر است، اینگونه خواسته‌هایشان شانس بیشتری برای در نظر گرفتن و بحث در دولت بعدی را دارد.