Luxembourg
Che Khabar ?

از زمان برگزیت، مبادلات دیپلماتیک بین لوکزامبورگ و بریتانیا کم رنگ شده بود

12.05.2023

ژان آسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ، به تازگی اولین گام را برای تشدید روابط با بریتانیا برداشته است.
بیانیه همکاری دوجانبه بین لوکزامبورگ و بریتانیا روز پنجشنبه توسط ژان اسلبورن وزیر امور خارجه لوکزامبورگ و جیمز کلورلی وزیر امور خارجه انگلیس در لندن امضا شد.
این همکاری در چندین زمینه و دغدغه ها، به عنوان مثال، دفاع، اقتصاد، مالی، انرژی یا حتی مبارزه با گرمایش جهانی صورت می گیرد.
اجرای توافقات از آنجایی که حدود 4000 انگلیسی در دوکنشین بزرگ و حدود 1800 لوکزامبورگی در بریتانیای کبیر زندگی می کنند اهمیت بیشتری دارد.
این نشست کاری همچنین فرصتی برای "تبادل نظر عمیق" در مورد مسائل مربوط به "جنگ تجاوزکارانه روسیه" علیه اوکراین بود. در این زمینه، آسسلبورن و کلورلی مجدداً بر "حمایت بی‌ دریغ خود از اوکراین و مردم اوکراین" تاکید کرده‌اند.