Luxembourg
Che Khabar ?

تعویع انتخابات شهرداری بردورف بعلت مرگ یکی از نامزد ها

17.05.2023

در ماه ژوئن، رای دهندگان در شهرداری بردورف رای نخواهند داد و این به دلیلی غم انگیز است.
کارلو بنتنر، مشاور شهرداری بردورف و کاندیدای پر طرفدار انتخابات این شهرداری در سن 70 سالگی درگذشت. 
در این مورد، ماده 203 قانون انتخابات شهرداری ها در دوکنشین اعظم اعمال می شود. این قانون مقرر می دارد که در صورت فوت کاندیدایی در شهرداری با اکثریت آرا، انتخابات باید به تعویق بیفتد.
در بردورف، 16 نامزد در انتخابات برای 9 کرسی شورای شهرداری شرکت کردند. از آنجایی که اکنون انتخابات از ژوئن به تاریخ دیگری موکول شده است، نامزدهای جدید نیز پذیرفته خواهند شد.
شهرداری بردورف پیامی در شبکه های اجتماعی "D'Equipe fir eis Gemeng" ("تیم برای شهرداری ما") منتشر کرد، هم راه با این پیام آخرین خداحافظی را با کارلو بنتنر ارسال کرد و از تعهد او به زندگی سیاسی محلی برای 18 سال استقبال کرد.
کارلو بنتنر روز یکشنبه در سن 70 سالگی پس از یک بیماری طولانی درگذشت.
به احترام متوفی و ​​خانواده وی، با تیم لیست "Impuls Bäertref" توافق شده است تا کارزار انتخاباتی متوقف شود.
در انتخابات 2017، کارلو بنتنر از نظر تعداد آرای ترجیحی در رتبه ششم قرار گرفت و مجدداً به عنوان شورای شهرداری منصوب شد، سمتی که از سال 2005 همچنان در اختیار داشت.