Luxembourg
Che Khabar ?

مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم گیری های شهرداری

17.05.2023

مشارکت شهروندان برای اصلاح بخشی از قانون شهرداری ها با 3 اقدام جدید ارائه شده توسط وزارت کشور است.
اول از همه، شهروندان باید بتوانند پیشنهاداتی را به شورای شهر خود ارائه دهند. با این حال، دو شرط برای این مفهوم اعمال می شود: حداقل 3 نفر با حداقل 16 سال باید به نیروها بپیوندند تا ایده را با تعداد کافی امضا (یعنی 5٪) از ساکنان شهرداری که از پروژه آنها حمایت می کنند به مقامات شهرداری برسانند.
این افراد سپس به شورای شهرداری فراخوانده می شوند تا تصمیم گیری کنند.
علاوه بر این، امکان رفراندوم نیز به منظور تمایز بین نظر مردم و رای ابتکاری شورای شهرداری ایجاد شده است.
وزیر کشور توضیح می دهد که این همه پرسی صرفاً مشورتی از طرف مردم است، اما اگر شورای شهرداری چنین رأی گیری را راه اندازی کند، نتیجه آن الزام آور است.
تازگی دیگر: شهرداری ها اکنون موظف هستند کلیه اطلاعات مفید و مهم را در وب سایت خود منتشر کنند. بنابراین نگهداری بیلبورد شهرداری دیگر الزامی نیست.
اما این لایحه تنها در دوره بعدی قانونگذاری یعنی بعد از انتخابات ماه اکتبر به رای مقامات گذاشته می شود.
نظر سردبیر : این در حالی است که خامنه ای رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی در مورد پیشنهاد رفراندوم یا نظر خواهی از مردم در مورد قانون اساسی گفته بود که مردم عادی فهم و درک رفراندوم را ندارند !!! باید کمی در این مورد اندیشید که فرق دموکراسی و دیکتاتوری تا چه حد است.