LuxembourgCheKhabar

مجلس لایحه حق عفو دوک بزرگ را تصویب کرد

20.07.2023

از 60 نماینده مجلس 57 نماینده به این لایحه رای موافق و سه نماینده ADR رای ممتنع دادند.
حق عفو حقی است که متعلق به رئیس دولت است که محکوم علیه را از مجازات معاف کند. با این چارچوب قانونی، حق عفو همچنان عمل خود را حفظ می کند، اما قانون شرایط مربوط به اعمال این حق را تعیین می کند. قانون به ویژه نحوه پردازش داده ها را در هنگام ثبت درخواست عفو تعیین می کند.
طبق متن قانون،دوک بزرگ "حق تعویق یا کاهش مجازات های صادر شده توسط دادگاه را برای یک محکوم خواهد داشت". این بدان معناست که رئیس دولت می تواند "محکومین را به طور کامل از اجرای حکم صادر شده معاف کند، محکوم را تا حدی از اجرای حکم صادر شده معاف کند یا مجازات صادر شده را به مجازات کمتر تبدیل کند."
بنابراین این اصلا به معنی تبرئه نیست و سابقه جرم در گواهی سوء پیشینه ثبت خواهد ماند. در صورت درخواست عفو، تجزیه و تحلیل فردی انجام می شود. این متن دیگر عفو جمعی را پیش بینی نمی کند، زیرا مدتی است که در دوکنشین اعظم از عفو جمعی استفاده نشده است.
درخواست عفو توسط دوک بزرگ به وزارت دادگستری و از آنجا به دادستان کل ارسال می شود. سپس این کمیسیون عفو ​​است که تصمیم می گیرد.
در سال 2022، حدود 250 درخواست عفو ارائه شد. 90 درصد درخواست ها مربوط به صدور گواهینامه رانندگی بوده است. که نسبتاً عفو بسیار کمی داده شد. در صورت امتناع، رجوع وجود ندارد.