LuxembourgCheKhabar

الزام حق عضویت در «صندوق تعمیرات» برای مالکان

20.07.2023

این قانون یک سال پیش تصویب شد و مالکان یک سال فرصت داشتند تا برای اجرای آن آماده شوند.
از اول آگوست، مالکان ملزم به داشتن «صندوق تعمیرات» می شوند. همه مالکان باید به این صندوق کمک کنند، که با آن می توان کار بازسازی املاک خود را پرداخت کنند.
به گفته رئیس صندوق، ژان پل شورن، اتاق املاک و مستغلات کاملاً از این اقدام حمایت می کند.
مبلغ حق عضویت اجباری صندوق سالی یک بار پرداخت می شود. هر چه کلاس انرژی ملک بهتر باشد، مقدار آن کمتر خواهد بود. بسته به کلاس انرژی، 3 تا 6 یورو در هر متر مربع خواهد بود. پول پرداخت شده به صندوق، حتی در صورت فروش توسط مالک، در آنجا باقی می ماند. با این حال، به گفته ژان پل شورن، این صندوق می تواند در قیمت فروش لحاظ شود.