LuxembourgCheKhabar

خبر خوش : دانشجویان، پناهنده ها و اتباع کشورهای ثالث دسترسی آسان تری به بازار کار خواهند داشت

20.07.2023

بعدازظهر چهارشنبه، پارلمان به اتفاق آرا گشایشی در قانون کار برای اتباع کشورهای ثالث، از جمله متقاضیان حمایت بین المللی را تصویب کرد. همچنین زمان دسترسی به بازار کار کوتاه‌تر می‌شود.
اتباع کشورهای ثالث بدون مجوز اقامت و همچنین کسانی که دارای مجوز اقامت اما بدون مجوز کار هستند را نمی توان استخدام کرد. برای کسانی که کمتر از سه ماه در سال در لوکزامبورگ کار می کنند استثنا وجود دارد.
درخواست ها به آدم برای استخدام مشاغلی که تحت تأثیر کمبود نیروی انسانی قرار دارند، به‌طور قابل توجهی ساده‌تر خواهد شد. اتباع کشورهای ثالث برای پر کردن پست های خالی در نظر گرفته می شوند. همچنین این مسئله باعث می شود که افرادی که درخواست حمایت بین المللی را ثبت کرده اند در الویت هستند.
افرادی که از طریق الحاق به خانواده به لوکزامبورگ وارد می شوند نیز می توانند در دوکنشین اعظم کار کنند.
دانشجویان و محققان کشورهای ثالث که مدرک خود را در لوکزامبورگ اخذ کرده اند، در آینده می توانند پس از پایان تحصیلات خود به مدت 12 ماه در این کشور اقامت داشته باشند.
همچنین لازم است در برابر کسانی که افراد را در شرایط نامنظم استخدام می کنند، سریعتر و به شیوه ای سازگارتر عمل شود. به بیان عامیانه تر: اقدامات سخت گیرانه تر علیه برده داری مدرن مانند کار دررستوران ها، دونر کبابی ها و ساختمان سازی ها.
همین قانون افزایش جزئی در کمک هزینه زندگی روزانه اعطا شده به پناهندگان و متقاضیان حمایت بین المللی را پیش بینی کرده است.