LuxembourgCheKhabar

تصویب تشدید قوانین کیفری برای جرائم جنسی

20.07.2023

در لوکزامبورگ قوانین جزائی علیه سوء استفاده جنسی و بهره کشی جنسی از خردسالان بسیار دقیق تر و سخت گیرانه تر خواهد شد.
این لایحه با هدف تقویت ابزارهای مبارزه با آزار جنسی و بهره کشی جنسی از خردسالان بعد از ظهر چهارشنبه با 55 رای موافق و 3 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید. این به روز رسانی حقوق کیفری و انتقال یک دستورالعمل اروپایی است.
مفهوم «تجاوز ناشایست» که در متن قانون قبلی آمده بود، با مفهوم «نقض تمامیت جنسی» جایگزین خواهد شد تا تأکید شود در صورت سوء استفاده جنسی، تمامیت شخص توسط شخص ثالث آسیب می بیند.
این تنها واژگان نیست که تغییر می کند، بلکه رویکرد نیز تغییر می کند. رضایت جنسی ملاک اصلی رابطه است که باعث تشخیص رابطه جنسی خواسته شده از تجاوز است. هیچ نگفتن مساوی با بله گفتن نیست. اگر یکی از طرفین رضایت خود را در طول یک رابطه جنسی پس بگیرد، این نیز از نظر قانونی تجاوز تلقی خواهد شد.
این متن همچنین تصریح می کند که داشتن رابطه جنسی افراد بالای 16 سال با افراد زیر 16 سال از نظر قانونی ممنوع است. با این حال، یک استثنا در بند به اصطلاح "رومئو و ژولیت" ارائه شده است، که روابط جنسی بین جوانان تقریباً همسن را جرم زدایی می کند. همانند فرانسه، اختلاف سنی مجاز چهار سال است.
تعریف تجاوز جنسی نیز بسط یافته است. در قانون، این اصطلاح دیگر تنها عمل نفوذ متجاوز به قربانی را توصیف نمی کند، بلکه هر عملی را که به موجب آن قربانی مجبور به انجام کاری با خود شخ یا متجاوز یا شخص ثالث می شود را نیز تجاوز توصیف می کند.
زنای با محارم تبدیل به یک جرم مستقل می شود. در مورد تجاوز جنسی یا زنای با محارم مجازات های سنگین تری در نظر گرفته شده است و در مورد جرایم شدید جنسی، محدودیت ها برداشته می شود.