LuxembourgCheKhabar

تصویب لایحه آزار جنسی خردسالان و نارضایتی سازمان ها

20.07.2023

طبق قانون لازم الاجرا در لوکزامبورگ، خردسال قربانی آزار جنسی پس از رسیدن به سن بلوغ 10 سال فرصت دارد تا آزار جنسی را گزارش کند. به تازگی تغییری در این ماده ایجاد شده است.
نمایندگان مجلس بعد از ظهر چهارشنبه قانون تقویت ابزارهای مبارزه با سوء استفاده جنسی و استثمار جنسی از خردسالان را تصویب کردند. تا پیش از این، یک قربانی خردسال سوء استفاده جنسی 10 سال پس از بلوغ خود فرصت داشت تا حقایق را محکوم کند، یعنی تا سن 28 سالگی می توانست این کار را انجام دهد. اگر قربانی بعد از این مدت تعیین شده سوء استفاده جنسی را گزارش می‌کرد، آن را منسوخ می‌شد و مرتکب آن دیگر قابل تعقیب نبود.
قانون تصویب شده دیروز مدت محدودیت را به 30 سال پس از بلوغ قربانی افزایش داد. در صورت ارتکاب جرم شدید جنسی مانند تجاوز جنسی به خردسال، مدت محدودیت کاملاً ساقط می شود.
این نسخه از قانون جدید توسط سازمان هایحمایت از حقوق کودکان مورد انتقاد قرار گرفته است. آنها در گزارشی با عنوان «عدالت آزاد » از دولت لوکزامبورگ خواستند که قانون محدودیت گزارش جنسی را لغو کنید و از کودکان محافظت کنند، همچنین در ادامه اشاره کردند که در کدامیک از کشورهای عضو اتحادیه محدودیت سوء استفاده جنسی از یک خردسال و همچنین مدت گزارش آن وجود دارد.