LuxembourgCheKhabar

جنگل های لوکزامبورگ به لطف افراد بی فرهنگ به زباله دانی غیرقانونی تبدیل شده است

01.08.2023

دوستداران طبیعت و پیداره روی، هنگام قدم زدن در جنگل باستندورف (کانتون ویاندن)، با یک تل انبار از زباله‌ در وسط جننگل برخورد کردند.
بار دیگر، دشمنان طبیعت و تمدن انسانی جنگل را با محل تخلیه اشتباه گرفته اند و زباله های خود را به جنگل ریخته اند. تشک، اثاثیه کهنه... اگر چه بعضی مبلمان چوبی بودند، اما دلیل نمی شود آن را وسط طبیت زیبا و جنگل رها کرد!
معلوم نیست از چه زمانی این زباله ها در طبیعت پوسیده شده اند، اما چیزی که مسلم است شعور و شخصیت این افراد به همان اندازه پوسیده و متعفن است.
متاسفانه اینگونه رفتار و تخلیه زباله‌ در طبیعت  در لوکزامبورگ رایج شده است، بسیاری از شهروندان تمدن گریز ترجیح می‌دهند زباله‌های خود را به جای بردن به مراکز بازیافت در طبیعت پرتاب کنند تا چند یورو صرفه‌جویی کنند.
این رفتار در لوکزامبورگ جرم نگاری شده است و پلیس و شهرداری به دنبال مقصرین هستند.