LuxembourgCheKhabar

پنج رنگ و پنج حرف برای انتخاب غذا با کیفیت تر

01.08.2023

امتیاز کیفیت غذایی یک غذا را میتوان از روی رنگ سبز آن فهمید که سالم تر است، قرمز نشان دهنده کیفیت کمتر  برای سلامتی است.
چندین شرکت‌ کشاورزی-غذایی لوکزامبورگ از سال 2021 داوطلب شده اند که امتیاز مواد غذایی فروخته شده را نشان دهند. 
این تقسیم بندی امتیاز غذایی غذاها را به 5 دسته تقسیم می کند که به رنگ های مختلف از سبز تا قرمز با 5 حرف اول الفبا تقسیم می شوند. A سبز است و بنابراین سالم است، در حالی که E قرمز است و بنابراین کمترین سلامت در مقیاس است.
امتیاز تغذیه ای Nutri-score یک برچسب غذایی است که به طور داوطلبانه توسط شرکت هایی در هفت کشور اروپایی استفاده می شود. در لوکزامبورگ، شش برند قبلاً به این سیستم پیوسته اند.
با این حال، امتیاز به دست آمده توسط محصولات به دسته های مختلف مواد غذایی مرتبط نیست. حتی اگر یک سبد با محصولات طبقه بندی شده "A" پر شده باشد، این بدان معنا نیست که ما به طور سالم و متعادل غذا می خوریم. برخی از محصولات به دلیل ترکیباتشان هرگز نمی توانند "A" بگیرند.
امتیاز تغذیه نیز اغلب مورد سوال یا انتقاد قرار می گیرد. به عنوان مثال، مصرف مقادیر بسیار کمی از محصولات خاص مانند روغن زیتون را در نظر نمی گیرد. رنگ ها، شیرین کننده ها یا مواد نگهدارنده نیز در نظر گرفته نمی شوند.
از سوی دیگر، یک پیامد مثبت امتیاز تغذیه ای می تواند توسعه دستور العمل بهتر توسط یک سازنده به منظور به دست آوردن شاخص بهتر در بسته بندی باشد. جزئیات دیگر، مانند ارزش انرژی یک محصول، باید مستقل از امتیاز غذایی روی بسته بندی ظاهر شود.